Sajmište

 

Sajmiste Kamberovića polje, na kome se organizuju ZEPS sajmovi, u samom je centru grada Zenice. To je park sa sportsko-rekreativnim terenima, na kojima se postavljaju montažno-demontažne hale. Hale su klimatizirane.

Sajmište posjeduje kružnu prometnicu, napajanje električnom energijom, vodu, telefonske priključke, sanitarne čvorove, restorane, kafeterije...

U prijemnoj službi na sajmištu nalaze se i špediter, banka, osiguravatelj, cvjećara, ljekar...

Zbog izuzetne ljepote mjesta na kome se održava, i sajam ima atmosferu "događaja na otvorenom".