Informacije za posjetioce

ZEPS sajmove obiđe u prosjeku između 40 i čak 70 hiljada posjetilaca. Otud je ovaj sajam najposjećenija manifestacija ove vrste u Bosni i Hercegovini i upravo ta izvanredna posjećenost njegova je najprivlačnija karakteristika. Među tim velikim brojem onih koji sajam obiđu, izmedju 12 i 20 hiljada su poslovni ljudi, što u konačnom i obezbijedi dobre poslovne rezultate učesnika.

Gdje se nalazimo?

 • Sajam se održava na sajmištu Kamberovića polje u centru grada Zenice.

Način dolaska:

 • Avionom: aerodrom Sarajevo 70 km južno od Zenice.
 • Automobilom: sa glavnih prilaza u Zenicu (magistralnim putem M-17 Doboj-Sarajevo, pravac sjever-jug) vodiće Vas prepoznatljivi putokazi.

Plan sajmišta

Plan gradaRadno vrijeme

 • Od 10 do 18 sati.

Cijene ulaznica

 • Stalna ulaznica za sve dane sajma: 30 KM
 • Jednodnevna poslovna pozivnica-ulaznica: 5 KM
 • Kolektivne ulaznice – poseban popust za organizovane grupe
 • Sajamski vodič sa popisom izlagača možete kupiti na blagajnama sajma.
 • Telefon za dogovaranje kolektivnih posjeta:
  +387-32 /247-774