Prateći programi

 

Sve prateće stručno kongresne manifestacije, kao seminari, savjetovanja, prezentacije najaktuelnijih tema iz privrednog života zemlje i inostranstva, promocije pojedinih kompanija, berze, ali i prijemi, kokteli, realizuju se u posebnoj promotivnoj hali u vrijeme trajanja sajma.

Ova hala locirana je u sajmištu, a zbog uslova i ambijenta koji ovaj prostor pruža korisnicima, vrlo je tražen slobodan termin u njoj.

Promocija kompanija, na primjer, odnosno njihovog proizvodnog programa, ili proizvoda putem ovog medija u tržišnom okruženju sve više postaje merketinški dobro odabran potez koji daje rezultat.

Stručni programi koji se održavaju tokom sajma ZEPS INTERMETAL:

  • Forum metalne industrije BiH
  • Konferencije
  • Stručni skupovi
  • Radionice
  • B2B sastanci