Maloprodaja

Direktna prodaja organizovana je u posebnim paviljonima. Ovi paviljoni, tj sajamska maloprodaja otvara se nešto ranije nego sam sajam. Paviljoni su sa slobodnim ulazom, što omogućava izuzetnu posjećenost i veliki promet učesnicima u ovom sajamskom bloku.

Od 2013. u sklopu maloprodaje biće držana i prodajna izložba knjiga.

Štandovi u sajamskoj maloprodaji su tipski, uređeni osnovnom opremom, a osnovni modul je veličine 10,5 m2. Cijena zakupa standa je prilagođena učesnicima ovoga dijela sajma.

Od ZEPS 2013 u maloprodaji će biti i prodajna izložba knjige.

Prijavljivanje se vrši na posebnom obrascu.

Sajamska maloprodaja počinje sa radom od 26.9. i traje do 5.10. 2019., tj. do zatvaranja sajma.

Kontakt telefon:. +387-32 / 247-774;  440-250
Fax: +387-32 / 247-773