O nama

RMK-kontakti

DD Poslovni sistem RMK je firma-nasljednik nekadašnjeg administrativno-naučnog i upravnog vrha Rudarsko-metalurškog kombinata Zenica, dakle zajedničkih funkcija složenog sistema koji je svojevremeno na prostoru bivše države Jugoslavije upošljavao oko 63.000 ljudi u proizvodnji i preradi željeza i čelika.

Nova, tržišna filozofija privredjivanja uvela je Poslovni sistem RMK, od 2001. godine organizovan kao dioničko društvo, u sasvim nova poslovna područja. Iz pravovremenog suočavanja sa promjenom, proistekla su dva poslovna projekta organizacije međunarodnih sajmova: Generalnog bh sajma ZEPS, te specijaliziranog, međunarodnog sajma metala ZEPS INTERMETAL. Oba projekta već su potvrdjena kao mjesta efikasne poslovne promocije ne samo pondue i poslovnih mogućnosti domaćih već i firmi iz inostranstva, te na listi domacih sajmova suvereno zauzela čelne pozicije.

Po kadrovskoj bazi i dugogodišnjem iskustvu svojih radnika na najsloženijim ekonomskim i drugim projektima, POSLOVNI SISTEM RMK ima najviše reference i pretpostavke koje s uspjehom primjenjuje.

Pored toga što poslovne projekte izvodi s vlastitim stručnim timovima, po potrebi POSLOVNI SISTEM RMK eksterno angažuje i druge vodeće stručnjake, uvijek s devizom da se posao radi s potpunom stručnom kompetencijom.

Poslovni sistem RMK danas broji 13 stalnih uposlenika, od kojih su gotovo svi sa visokom stručnom spremom. Za vrijeme održavanja sajmova broj angažovanih se penje i do nekoliko stotina.