Ocjenjivanje kvaliteta prehrambenih proizvoda

Na ZEPS-u se tradicionalno priređuje ocjenjivanje kvaliteta prehrambenih proizvoda, te dodjeljuju veoma prestižna priznanja  "Zlatna ruža ZEPS-a", "Srebrna ruža ZEPS-a" i "Bronzana ruža ZEPS-a".

Rang priznanja dobija se na jedinstveno objektiviziran način:

  • ocjenom uzoraka hrane i pića na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Sarajevo,
  • degustacijom potrošača i
  • ocjenom stručnog žirija.

''Ruža ZEPS-a'' zato je prepoznatljiv znak apliciran na brojnim proizvodima renomiranih proizvođača kao garancija kvaliteta.