Iznajmljivanje sajamske opreme

DD Poslovni sistem RMK u svojoj djelatnosti ima dugogodišnje iskustvo opremanja vlastitih, ali i sajmova, koncerata i sličnih manifestacija drugih organizatora, djelimično, ili po sistemu "ključ u ruke".

Download

Molimo da izrazite interes putem odštampanog obrasca dostupnog za download, te da obrazac pošaljete na fax: +387-32 / 247-773; 245-170 ili e-mailom na:  i mi ćemo odgovoriti našom ponudom.